EU-standard EN 471 blir EN ISO 20471

För inte så länge sen infördes EN ISO 20471 som efter hand kommer att ersätta den tidigare EU-standarden EN 471 när det gäller varselkläder. Alla våra nya varselkläder, som ingår i vår varselserie High-Vis Pro, CE-märks med EN ISO 20471. Övergången från EN 471 till EN ISO 20471 kommer ske löpande under de närmaste åren. Vissa av våra tidigare produkter, som fortfarande produceras och säljs kommer att justeras och anpassas för att klara de nya kraven och sedan kommer även de märkas med det nya EN ISO 20471. Under en period på några år kommer det finnas både EN 471- och EN ISO 20471-certifierade plagg på marknaden.
Den nya normen kommer att ge samma skydd för användaren, men några viktiga skillnader beskrivs här;

Omfattning: Standarden ställer fortfarande krav på att varselplagg skall ”visuellt signalera användarens närvaro”. Nyheten är ISO EN 20471 skall användas vid högrisksituationer och inte enbart för yrkesanvändning (kan användas i fler situationer med hög risk). För lägre riskfyllda situationer hänvisas till andra normer.

Materialkrav: De fluorescerande färgerna har samma krav som tidigare vad gäller material, men materialen måste nu även testas för det antal tvättar som anges i skötselråden. Detsamma gäller reflexmaterialen.

Design: Grundkraven från normen EN 471 på minsta synliga areal med fluorescerande material och reflexmaterial behålls, samt de tre klasserna. En nyhet med den nya normen är att designkraven definierar vilken del av kroppen som plagget täcker, och inte som tidigare där utgångspunkten var typen av plagg. Bl a måste Klass 3 plagg täcka överkroppen och som minimum ha ärmar med reflexmaterial eller byxben med reflexband. Plagg kommer även att kunna samcertifieras (tex tröja + byxa) för att nå klass 3.

Märkning: Alla plagg kommer märkas tydligt med vilken klass de har. En viktig förändring i märkningen av plagget är att man måste påvisa innebörden av antal tvättar tydligt i användarinstruktionen.

Kontakt
Telefon 0502-188 90
E-mail info@wexman.se

Välkommen till wexman.se

Hur vill du handla idag?

Privatperson

Priser visas inklusive moms.

Företag

Priser visas exlusive moms.